Phế liệu Ninh Bình thu mua vải vụn tận nơi giá cao tại Ninh Bình,Nam Định.

PHẾ LIỆU NINH BÌNH VÀ CÔNG TY TNHH BẢO MINH XANH.

Chuyên thu mua các loại: vải cây, vải khúc, vải đầu cây, vải phế liệu,vải lưu mẫu, các loại quần áo tồn kho, hàng thanh lý….thu mua tất cả các phụ liệu ngành may…

 

THU MUA TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC QUẬN HUYỆN CỦA NINH BÌNH,NAM ĐỊNH

THÔNG TIN DỊCH VỤ
Phế liệu Ninh Bình Thu mua tất cả các loại ” hàng thanh lý ” các loại của Công ty may mặc , xí nghiệp , nhà máy      sản xuất, máy móc và thiết bị cũ hỏng, phế phẩm, hàng cũ hỏng, sai quy cách ….
Phế liệu Ninh Bình Thu mua các loại vải: CÂY , KHÚC, ĐẦU CÂY, VẢI LƯU MẪU VV…
Phế liệu Ninh Bình Thu mua các loại nỉ: Cây, Khúc, Đầu Cây, nỉ thân, nỉ 1 da, nỉ 2 da….
Phế liệu Ninh Bình.Thu phụ liệu may mặc: Chỉ, móc khóa, dây thun, dây kéo các loại …
Phế liệu Ninh Bình.Thu mua các loại: PHẾ PHẨM CÔNG NGHIỆP , PHẾ LIỆU .
Phế liệu Ninh Bình.Thu mua các loại vật tư nguyên phụ liệu may mặc, hàng tồn kho , hàng quá đát.
Phế liệu Ninh Bình.Thu mua các loại quần áo tồn kho và hư lỗi do quá trình sản xuất

Địa chỉ liên hệ: công ty TNHH BẢO MINH XANH
-Email: phelieuninhbinh@gmail.com
-baominhxanh@gmail.com.

Webside: https://phelieuninhbinh.com/

SĐT liên hệ: 0917 216 622(Mr Tuấn)-0941 938 956(Mr Lâm)